Terms of use

Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is van kracht sinds 1 januari 2019.

De website www.konsultra.be – of konsultra.be – (hierna de “Website”) is eigendom van – en wordt onderhouden door – Konsultra BVBA met maatschappelijke zetel te Pastorijweg 78, 1790 Affligem met ondernemingsnummer BE 0553.806.256, hierna genoemd “Konsultra”, “KonsulTra” of “wij”.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen KonsulTra en u (hierna “u” of “uw”) en hebben betrekking op uw gebruik van onze website.

KonsulTra mag, naar eigen goeddunken, deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen op eender welk moment om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u of enig andere relevante persoon.

KonsulTra bezit het exclusieve copyright van deze website, haar design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KonsulTra.

De informatie over de onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. KonsulTra zal in de mate van het mogelijke inspanningen leveren om haar verstrekte informatie zo volledig en up-to-date mogelijk te houden, maar zij biedt hier geen garantie toe.

KonsulTra aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u advies wenst op basis van uw persoonlijke of professionele situatie dient u contact met ons op te nemen. KonsulTra is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

U kan ons contacteren via de website of via een andere weg.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. In geval van geschillen – die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan – zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Receive the KonsulTra newsletter

Do you like to be up to date with the latest trends in tourism? Make sure you never miss any of our activities. Subscribe for our free newsletter today!

About KonsulTra

Bringing tourists from the Benelux region straight to you

Konsultra op Facebook  Konsultra op Instagram

Contact us

KonsulTra BVBA
Pastorijweg 78
B-1790 Hekelgem
BE 0553.806.256
Tel: +32 468 17 28 46
info@konsultra.be

Upcoming events

    There are currently no scheduled events.

 

© 2022 Konsultra. Terms of usePrivacy PolicyCookie Policy.
Website by Shtick.

Top